dorosli
*JĘZYK ANGIELSKI, HISZPAŃSKI I NIEMIECKI

Dorosłych i młodzież ponadgimnazjalną uczymy powyższych języków metodą bezpośrednią - metoda Direct. Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście (opis szczegółowy sposobu nauki w zakładce „Metody nauki”).


Poziom

Ilość poznanych słów

Poziomy wg CEF

opis

Stage 1

stage 2

290

290

A1

Breaktrough/beginner

Stage 3

Stage 4

340

340

A2

Waystage user/elementary

Stage 5

Stage 6

Stage 7

360

320

390

B1

Intermediate

Stage 8

Stage 9

Stage10

Stage 11

Stage 12

360

270

320

325

335

B2

Intermediate/

uppermediate

FCE

*ROSYJSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, PORTUGALSKI

Te jezyki uczymy metodą komunikacyjną rozwijającą wszystkie umiejętności potrzebne w komunikacji w obcym języku. Uczymy na poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Na odpowiedni poziom kwalifikujemy wg egzaminu wstępnego z uwzględnieniem grupy wiekowej.


Zajęcia odbywają się w grupie bądź indywidualnie w siedzibie szkoły lub on-line.

Istnieje mozliwość stworzenia własnej grupy.


*KURSY EGZAMINACYJNE

Kursy skierowane są do osób przygotowujących się do jakiegokolwiek egzaminu z języka angielskiego: gimnazjalnego, maturalnego czy FCE . Metoda pracy dostosowana jest do potrzeb grupy. Opiera się głównie na rozwijaniu tych umiejętnosci, które najbardziej potrzebne są podczas egzaminu: czytanie, pisanie i gramatyka.

Przy kursach maturalnych program obejmuje przygotowanie do matury ustnej:

  • wzbogacenie słownictwa nabieranie umiejętności
  • wypowiadania się w sytuacji wymagających udzielenia informacji.

oraz do matury pisemnej:

  • praca nad różnymi formami wypowiedzi wymaganymi na egzaminie doskonalenie
  • czytania i rozumienia tekstu ze słuchu
  • praca nad strukturami gramatycznymi i fleksyjnymi.
Kurs obejmuje ok. 100 godzin nauki po 50 min.

*KURSY SPECJALISTYCZNE np. Business English, Medical English

Kurs zarówno dla grup jak i osób indywidualnych Kurs dla osób chcących podszkolić się w danej dziedzinie.

Główne cele takiego kursu to: * nauka lub wzbogacenie słownictwa specjalistycznego * konwersacje w obrębie danej dziedziny * przygotowanie i prezentacja scenek dialogowych, redagowanie pism, prowadzenie korespondencji z wykorzystaniem języka specjalistycznego.

Watch Dragon ball super