tlo_podstrona_obrazek_02
Szkoła Języków Obcych Magus specjalizuje się w nauce metodą bezpośrednią (Direct), w której główny nacisk podczas nauki języka położony jest na konwersację. Jest to metoda przeznaczona do nauki osób dorosłych i młodzieży. Tą metodą uczymy języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego.

Sposób prowadzenia zajęć:
Zajecia polegają na tym, że lektor zadaje pytania, wykorzystujące właśnie poznane słowo bądź wyrażenie. Każde pytanie zadaje co najmniej dwa razy z dużą prędkością, automatycznie zaczynając też odpowiedź za słuchacza. To pozwala słuchaczowi łatwiej zrozumieć pytanie oraz przygotować się do odpowiedzi, dzięki czemu tempo lekcji jest większe. Nauczyciel nie czeka biernie, aż słuchacz sam odpowie na pytanie, ale cały czas skłania go do szybkiej odpowiedzi. Na zajeciach nie traci się czasu na rozwiązywanie ćwiczeń gramatycznych, gdyz gramatyke ćwiczy się w mówieniu.

Każde zajęcia zaczynają się od powtórki materiału z kilku ostatnich lekcji, po której wprowadzany jest nowy materiał. Dzieki powtrzaniu materiału wyrabia się odruch szybkiej reakcji i mówienia w języku obcym.

Prawie cała lekcja to praca ustna z lektorem, polegająca na tym, że lektor uczy nowego słownictwa lub zagadnienia gramatycznego, a potem zadaje pytania z użyciem tych słów i gramatyki tak, aby cały nowy materiał był ćwiczony w praktyce i w kontekście. Praca ustna przerywana jest czytaniami i dyktandami. Nauczyciel mówi do słuchaczy dość szybko, w naturalnym tempie konwersacji, pozwala im to później łatwo rozumieć rozmowy w obcym języku prowadzone z naturalną prędkością.

Pytania i odpowiedzi w pierwszych etapach nauki są z góry określone i od tego wzoru nie powinien odbiegać ani nauczyciel, ani słuchacz. Słuchacz ćwiczy i zapamiętuje słowa i struktury gramatyczne, które są zawarte w pytaniach i odpowiedziach. W kolejnych etapach wprowadza się elementy własnej inwencji i słuchacz tworzy coraz więcej własnych, dowolnych odpowiedzi. Aby rozwinąć odpowiednie odruchy językowe, należy mówić szybko i bez zastanawiania się. Słuchacze odpowiadają na pytania nauczyciela w jak najdłuższej formie, aby maksymalnie wydłużyć czas mówienia oraz ćwiczyć jak najwięcej słów i struktur gramatycznych.

Dzięki systemowi powtórek, słuchacze doskonale znają cały przerobiony materiał. Jest to jedna z niepodważalnych przewag metody bezpośredniej nad innymi metodami, gdzie często jest tak, że nie wraca się już do raz opracowanych zagadnień, pozostawiając w ten sposób luki w wiedzy słuchaczy. Dzięki powtórkom i odpowiedniemu tempowi nauki nauka języka odbywa się dwa razy razy szybciej niż przy tradycyjnej nauce i tak na przykład aby osiągnąc z poziomu podstawowego poziom B2 (poziom FCE) przy tradycyjnej metodzie potrzeba 600 lekcji, przy Direct English wystarczy 370 lekcji.

Każdy etap nauki kończy się egzaminem wewnętrznym. Sprawdzana jest znajomość przerobionego słownictwa, gramatyki oraz pisownia. Słuchacz, który nie zaliczy egzaminu zobowiazany jest jeszcze raz przerobić materiał i napisać egzmin ponownie.

Watch Dragon ball super