communication

Dzięki tej metodzie rozwijane są wszystkie podstawowe zdolności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie. W trakcie zajęć uczeń posługuje się językiem dnia codziennego. Lektorzy wykorzystują do nauki autentyczne materiały: teksty np.artykuły z gazet, nagrania np. programy tv albo dokumenty. Ponadto organizują gry i zabawy językowe w trakcie których uczeń bierze czynny udział w dyskusjach, wymianie poglądów itp. Dzięki temu uczy się on komunikować w różnych sytuacjach w życiu prywatnym i zawodowym (język specjalistyczny: medyczny, biznesowy, prawniczy).

Watch Dragon ball super